Inschrijven

Inschrijfformulier:
Inschrijven voor een appartement kan via onderstaand inschrijvingsformulier. Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 1 mei 2023 om 16.00 uur.

Inschrijven
Vanaf ………….. kunt u zich inschrijven voor één of meerdere appartementen.
De inschrijvingstermijn sluit op zondag ………… Wij vragen u om er goed over na te denken voordat u zich inschrijft, daar dit een belangrijke beslissing is. Past het appartement bij uw wensen en is het ook financieel haalbaar? Mocht u hierover willen praten, dan staat de makelaar u graag terzijde. U kunt zich inschrijven via de website of bij de makelaar op kantoor.


Selectie

Op …………. zal de selectie plaats vinden.


Toewijzing

Bij de toewijzing zijn twee factoren van belang. Ten eerste is het streven erop gericht om zoveel mogelijk appartementen toe te wijzen. Ten tweede doen wij dat zo veel mogelijk bij inschrijvers, die het betreffende appartement als eerste voorkeur hebben opgegeven.

Per appartement (bouwnummer) worden alle eerste-voorkeur-inschrijvers verzameld. Als dat één inschrijver is, dan wordt het betreffende appartement aan diegene toegewezen. Als dat er meerdere zijn, dan wordt het appartement at random aan één daarvan toegewezen.

Er wordt bij toewijzing geen rekening gehouden met andere criteria. Hierna wordt gekeken naar de inschrijvers met een tweede voorkeur en worden de overgebleven appartementen toegewezen en zo verder.


Informatie

Alle inschrijvers worden op ………….. telefonisch geïnformeerd door de makelaar, ongeacht de uitslag.


Verkoopgesprek

Inschrijvers aan wie een appartement is toegewezen, worden uitgenodigd voor een verkoopgesprek. Voorafgaand daaraan vragen wij u om de financiële haalbaarheidscheck toe te sturen.

Uiterlijk drie weken na het verkoopgesprek volgt een afspraak om alle overeenkomsten door te nemen en te tekenen.—->

Inschrijven